دسته بندی ها

دانلود فصل چهارم سریال the blacklist لیست سیاه با دوبله فارسی

دانلود فصل چهارم سریال the blacklist لیست سیاه با دوبله فارسی

دانلود فصل چهارم سریال the blacklist قسمت 01 با دوبله فارسی

دانلود با لینک مستقیم و کیفیت ۷۲۰p – حجم: 366 مگابایت
دانلود با لینک کمکی و کیفیت ۷۲۰p –
حجم: 366 مگابایت

دانلود فصل چهارم سریال the blacklist قسمت 02 با دوبله فارسی

دانلود با لینک مستقیم و کیفیت ۷۲۰p – حجم: 364 مگابایت
دانلود با لینک کمکی و کیفیت ۷۲۰p –
حجم: 364 مگابایت

دانلود فصل چهارم سریال the blacklist قسمت 03 با دوبله فارسی

دانلود با لینک مستقیم و کیفیت ۷۲۰p – حجم: 422 مگابایت
دانلود با لینک کمکی و کیفیت ۷۲۰p –
حجم: 422 مگابایت

دانلود فصل چهارم سریال the blacklist قسمت 04 با دوبله فارسی

دانلود با لینک مستقیم و کیفیت ۷۲۰p – حجم: 423 مگابایت
دانلود با لینک کمکی و کیفیت ۷۲۰p –
حجم: 423 مگابایت

دانلود فصل چهارم قسمت 05  سریال the blacklist با دوبله فارسی

دانلود با لینک مستقیم و کیفیت ۷۲۰p – حجم: 378 مگابایت
دانلود با لینک کمکی و کیفیت ۷۲۰p –
حجم: 378 مگابایت

دانلود فصل چهارم قسمت 06  سریال the blacklist با دوبله فارسی

دانلود با لینک مستقیم و کیفیت ۷۲۰p – حجم: 378 مگابایت
دانلود با لینک کمکی و کیفیت ۷۲۰p –
حجم: 423 مگابایت

دانلود فصل چهارم قسمت 07  سریال the blacklist با دوبله فارسی

دانلود با لینک مستقیم و کیفیت ۷۲۰p – حجم: 426 مگابایت
دانلود با لینک کمکی و کیفیت ۷۲۰p –
حجم: 426 مگابایت

دانلود فصل چهارم قسمت 08  سریال the blacklist با دوبله فارسی

دانلود با لینک مستقیم و کیفیت ۷۲۰p – حجم: 420 مگابایت
دانلود با لینک کمکی و کیفیت ۷۲۰p –
حجم: 420 مگابایت

دانلود فصل چهارم قسمت 09  سریال the blacklist با دوبله فارسی

دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 1080p – حجم: 683 مگابایت
دانلود با لینک مستقیم (سرور دوم) و کیفیت 1080p –
حجم: 683 مگابایت

دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 720p – حجم: 377 مگابایت
دانلود با لینک مستقیم (سرور دوم) و کیفیت 720p –
حجم: 377 مگابایت

دانلود فصل چهارم قسمت 10  سریال the blacklist با دوبله فارسی

دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 1080p – حجم: 587 مگابایت
دانلود با لینک مستقیم (سرور دوم) و کیفیت 1080p –
حجم: 587 مگابایت

دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 720p – حجم: 336 مگابایت
دانلود با لینک مستقیم (سرور دوم) و کیفیت 720p –
حجم: 336 مگابایت

دانلود فصل چهارم قسمت 11  سریال the blacklist با دوبله فارسی

دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 1080p – حجم: 628 مگابایت
دانلود با لینک مستقیم (سرور دوم) و کیفیت 1080p –
حجم: 628 مگابایت

دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 720p – حجم: 354 مگابایت
دانلود با لینک مستقیم (سرور دوم) و کیفیت 720p –
حجم: 354 مگابایت

دانلود فصل چهارم قسمت 12  سریال the blacklist با دوبله فارسی

دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 1080p – حجم: 624 مگابایت
دانلود با لینک مستقیم (سرور دوم) و کیفیت 1080p –
حجم: 624 مگابایت

دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 720p – حجم: 358 مگابایت
دانلود با لینک مستقیم (سرور دوم) و کیفیت 720p –
حجم: 358 مگابایت

دانلود فصل چهارم قسمت 13  سریال the blacklist با دوبله فارسی

دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 1080p – حجم: 587 مگابایت
دانلود با لینک مستقیم (سرور دوم) و کیفیت 1080p –
حجم: 587 مگابایت

دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 720p – حجم: 335 مگابایت
دانلود با لینک مستقیم (سرور دوم) و کیفیت 720p –
حجم: 335 مگابایت

دانلود فصل چهارم قسمت 14  سریال the blacklist با دوبله فارسی

دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 1080p – حجم: 669 مگابایت
دانلود با لینک مستقیم (سرور دوم) و کیفیت 1080p –
حجم: 669 مگابایت

دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 720p – حجم: 372 مگابایت
دانلود با لینک مستقیم (سرور دوم) و کیفیت 720p –
حجم: 372 مگابایت

دانلود فصل چهارم قسمت 15  سریال the blacklist با دوبله فارسی

دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 1080p – حجم: 587 مگابایت
دانلود با لینک مستقیم (سرور دوم) و کیفیت 1080p –
حجم: 587 مگابایت

دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 720p – حجم: 336 مگابایت
دانلود با لینک مستقیم (سرور دوم) و کیفیت 720p –
حجم: 336 مگابایت

دانلود فصل چهارم قسمت 16  سریال the blacklist با دوبله فارسی

دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 1080p – حجم: 676 مگابایت
دانلود با لینک مستقیم (سرور دوم) و کیفیت 1080p –
حجم: 676 مگابایت

دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 720p – حجم: 377 مگابایت
دانلود با لینک مستقیم (سرور دوم) و کیفیت 720p –
حجم: 377 مگابایت

دانلود فصل چهارم قسمت 17  سریال the blacklist با دوبله فارسی

دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 1080p – حجم: – مگابایت
دانلود با لینک مستقیم (سرور دوم) و کیفیت 1080p –
حجم: – مگابایت

دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 720p – حجم: – مگابایت
دانلود با لینک مستقیم (سرور دوم) و کیفیت 720p –
حجم: – مگابایت

دانلود فصل چهارم قسمت 18  سریال the blacklist با دوبله فارسی

دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 1080p – حجم: – مگابایت
دانلود با لینک مستقیم (سرور دوم) و کیفیت 1080p –
حجم: – مگابایت

دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 720p – حجم: – مگابایت
دانلود با لینک مستقیم (سرور دوم) و کیفیت 720p –
حجم: – مگابایت

دانلود فصل چهارم قسمت 19  سریال the blacklist با دوبله فارسی

دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 1080p – حجم: – مگابایت
دانلود با لینک مستقیم (سرور دوم) و کیفیت 1080p –
حجم: – مگابایت

دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 720p – حجم: – مگابایت
دانلود با لینک مستقیم (سرور دوم) و کیفیت 720p –
حجم: – مگابایت

دانلود فصل چهارم قسمت 20  سریال the blacklist با دوبله فارسی

دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 1080p – حجم: – مگابایت
دانلود با لینک مستقیم (سرور دوم) و کیفیت 1080p –
حجم: – مگابایت

دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 720p – حجم: – مگابایت
دانلود با لینک مستقیم (سرور دوم) و کیفیت 720p –
حجم: – مگابایت

دانلود فصل چهارم قسمت 21  سریال the blacklist با دوبله فارسی

دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 1080p – حجم: – مگابایت
دانلود با لینک مستقیم (سرور دوم) و کیفیت 1080p –
حجم: – مگابایت

دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 720p – حجم: – مگابایت
دانلود با لینک مستقیم (سرور دوم) و کیفیت 720p –
حجم: – مگابایت

دانلود فصل چهارم قسمت 22  سریال the blacklist با دوبله فارسی

دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 1080p – حجم: – مگابایت
دانلود با لینک مستقیم (سرور دوم) و کیفیت 1080p –
حجم: – مگابایت

دانلود با لینک مستقیم و کیفیت 720p – حجم: – مگابایت
دانلود با لینک مستقیم (سرور دوم) و کیفیت 720p –
حجم: – مگابایت

جهت مشاهده اسکرین شات فصل چهارم سریال the blacklist لیست سیاه کلیک کنید.
فرمت: mkv
منبع: سایت آپ تی وی


برچسب ها : دانلود چهارم سریال blacklist دوبله فارسی

دانلود فصل چهارم سریال the blacklist لیست سیاه با دوبله فارسی

گزارش تخلف

با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 17/10/1382 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه این سایت مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق نشانی ایمیل زیر اطلاع دهید.

mr.nashenas3@gmail.com

خبرهای تازه